CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-03 - KTH009/2016. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

009/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, valamint az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének 2015. évre vonatkozó jutalmazásának lehetőségét a 2016. évi költségvetéssel együtt tárgyalja.

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: Vincze József polgármester

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N008