CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-16 - KTH037/2016. (03. 16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 fő képviselő indítványára a bölcsőde helyének kijelölésével kapcsolatos döntéseit név szerinti szavazással hozza meg. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazást tart a 179/2015.(IX.23.) számú önkormányzati határozat visszavonása tárgyában.
A szavazás eredménye:

dr. György Balázs – igen
Józan Menyhért – igen
Kiss Miklós – nem
Kozma Miklós – nem
Szabó Kálmán – nem
Szántó Erzsébet – igen
Török Lajosné – igen
Zsin Géza – igen
Vincze József – nem

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

037/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2015.(IX.23.) sz. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester