CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-16 - KTH038/2016. (03. 16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazást tart a bölcsőde helyének kijelölése tárgyában.
A szavazás eredménye:

dr. György Balázs – igen
Józan Menyhért – nem
Kiss Miklós – igen
Kozma Miklós – igen
Szabó Kálmán – igen
Szántó Erzsébet – igen
Török Lajosné – igen
Zsin Géza – igen
Vincze József – igen

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

038/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenlegi ülésén nem kíván konkrét helyszínt kijelölni az építendő bölcsőde számára. A végleges döntést a 2016. március 30-i soros ülésén kívánja meghozni. A döntés meghozatalához további vizsgálatok elvégzését kéri a Fő út 73-75., valamint a Rákóczi utca 20-22. szám alatti helyszínek tekintetében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre mindkét helyszín tekintetében kérjen állásfoglalást az Építéshatóságtól, valamint a területbővítés lehetőségeiről tárgyaljon az érintett tulajdonosokkal.

Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Vincze József polgármester