CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-16 - KTH039/2016. (03. 16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

039/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1. jóváhagyja Kertváros Szociális Központ Alapító Okiratának – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint – módosítását, valamint az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (2. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg az intézmény K/11911-7/2015. iktatószámú, 24/2015. (XII.16.) TT határozattal elfogadott, 2015. december 16. napján kelt egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti, 2. felhatalmazza Pápai Mihály elnököt, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű alapító okiratot és módosító okiratot továbbítsa, mely Alapító Okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba, 3. jóváhagyja „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
2. sz. mellékletét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint, 4. felhatalmazza Pápai Mihály elnököt, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű Társulási Megállapodást továbbítsa, mely a kincstári bejegyzéssel lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: Kertváros Szociális Központ