CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-16 - KTH040/2016. (03. 16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

040/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata indulni kíván a VEKOP-5.3.2-15 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton az alábbi projektelemekkel:

• az Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút megépítése
• Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése
• Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése a KHT alapján
A Fenntartható közlekedésfejlesztés céljára benyújtandó pályázat előkészítésére, megírására, műszaki szakértői feladatok ellátására, a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézeti rajz és nyomvonalterv elkészítésére a Képviselő-testület 400.000 Ft + áfa összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: Pro Regio Nonprofit Kft., pénzügyi csop.vez.