CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-16 - KTH041/2016. (03. 16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

041/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata indulni kíván a VEKOP 6.1.1-15 jelű, Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázaton az alábbi projektekkel:

1. 2 csoportszobás bölcsőde építése 2. Óvodai tornaszoba építése és energetikai fejlesztések a Rákóczi úti óvodában Az Óvodai tornaszoba építése és energetikai fejlesztések céljára benyújtandó pályázat előkészítésére, megírására a Képviselő-testület 320.000 Ft + áfa összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: Pro Regio Nonprofit Kft., pénzügyi csop.vez.