CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-30 - KTH050/2016. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazatbalapján az alábbi határozatot hozta:

050/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 35/2016. (III. 22.) sz. határozatát is figyelembe véve – az előterjesztés szerint az ABÉVA Kft. 2015. évi beszámolóját - a könyvvizsgálói jelentéssel együtt - elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Belágyi Tamás
Kapja: ABÉVA KFT.