CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-30 - KTH061/2016. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

061/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bölcsőde tervezési program meghatározásához szükséges paramétereket és testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 45/2016. (III. 22.) sz., valamint a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 29/2016. (III. 22.) sz. határozati javaslatára – az alábbiak szerint döntött:

1. Csoportszobák száma 2
2. Gyermekfelügyeleti szoba fektető terasszal igen
3/a. Főzőkonyha nem
3/b. Melegítő konyha igen
4. Tejkonyha létesítése nem
5. Sószoba létesítése igen

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester