CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-05-11 - KTH088/2016. (05. 11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

088/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és tudomásul veszi, hogy a törzskönyvi nyilvántartás funkciókódjai az alábbiak szerint kerülnek módosításra:
o Törzskönyvi nyilvántartásból törlendő kormányzati funkciókódok:
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés o Törzskönyvi nyilvántartásban maradó kormányzati funkciókód:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: Kistérség