CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-05-11 - KTH089/2016. (05. 11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

089/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a 2016. évi Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatási pályázatán. Az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat készíti elő a pályázat benyújtásához:
1. Belterületi utak, járdák építése, felújítása
1.a. Tulipán u., Róna u., Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége, Ibolya u., József A. u.
szilárd burkolattal való ellátása, vízelvezetés kiépítése 1.b. Vásártér u. lakott részének, Május 1. tér szilárd burkolattal való ellátása,
vízelvezetés kiépítése 1.c. Önkormányzati tulajdonú járdák felújítása, építése
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészületek elindítására.

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: Műszaki csop.vezető