CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-05-11 - KTH090/2016. (05. 11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

090/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályban tartja a Bölcsőde paramétereinek meghatározásáról szóló 61/2016. (III.30) számú önkormányzati határozatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester