CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-05-11 - KTH091/2016. (05. 11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

091/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP 6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázatokon az alábbi projektekkel kíván pályázni:
1. “Tornaszoba építése és teljeskörű energetikai felújítás az Alsónémedi Szivárvány
Napköziotthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén” 2. “Két csoportszobás bölcsőde építése Alsónémedi Nagyközségben”
A pályázatokon a Pest Megyei Településfejlesztési Nonprofit Kft-vel, mint konzorciumi partnerrel kíván indulni. Az erről szóló Konzorciumi Együttműködési Megállapodások aláírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester