CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-06-29 - KTH111/2016. (06. 29.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

111/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatára – megtárgyalta az Inter Watt Kft. helyi védett területet érintő naperőmű park létesítési kérelmét és úgy döntött, hogy döntését egy működő telep megtekintése után hozza meg.

Határidő: 2016. július 31.

Felelős: Vincze József polgármester