CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-07-20 - KTH121/2016. (07. 20.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

121/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 78/2016. (VI. 21.) sz. határozatát és az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola javaslatát is figyelembevéve – megtárgyalta az iskola új informatikaterme kialakításának kérését, mely alapján kéri az ABÉVA Kft-t, hogy az alábbi cégektől rendelje meg a kivitelezést és az eszközök beszerzését, melynek bruttó 4.480.239,- Ft-os összegét az általános tartalék terhére, pénzeszköz átadással biztosítja:

– Számítógépek és hálózatkiépítés: ComputerFutár Kft. 2364 Ócsa, Kiss János u. 1/d.
– 1.798.976,- Ft + ÁFA, azaz 2.284.700,- Ft,
– Villanyszerelés: ComputerFutár Kft. 2364 Ócsa, Kiss János u. 1/d.
– 896.671,- Ft + ÁFA, azaz 1.138.772,- Ft,
– Bútorok: Ecole Style Kft. (Signál Bútor) 3200 Gyöngyös, Őrálló út 39/1.
– 832.100,- Ft + ÁFA, azaz 1.056.767,- Ft összegért.

Határidő: 2016. szeptember 01.

Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és Sticzné Szántó Ilona igazgató