CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-07-20 - KTH122/2016. (07. 20.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

122/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete indulni kíván a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programon kiírt pályázaton, sportpark létrehozása céljából.

1.) A sportparkok helyszínéül az alábbi ingatlanokat jelöli ki: 1.1.Iskola u. 1. (662. hrsz) 90 m2, 8 db sporteszköz 1.2.Nagygödör tér (599. hrsz) 150 m2, 15 db sporteszköz
2.) A pályázat keretében futókör megvalósítását – és így az 50 %-os önerő biztosítását – nem vállalja.

Határidő: 2016. augusztus 15.

Felelős: Vincze József polgármester