CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-08-03 - KTH128/2016. (08. 03.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

128/2016. (VIII. 03.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola technika terem áthelyezésére beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és felhatalmazza Belágyi Tamás ügyvezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Citypark Befektetési és Kereskedelmi Kft-vel (2330 Dunaharaszti, Rózsa utca 22. sz.) kössön szerződést a komplett beruházásra (kivitelezés és eszközbeszerzés), melynek nettó összege 1.625.236,- Ft + ÁFA.

Határidő: 2016. szeptember 01.

Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és Vincze József polgármester