CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH180/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

180/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. (8154 Polgárdi, Bocskai út 39.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester