CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH182/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

182/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 119/2016. (XI. 22.) sz. határozati javaslatára – a Nagykadácsi Kft. központi orvosi ügyelet finanszírozás díjának emelésére vonatkozó kérését megtárgyalta. A Képviselő-testület az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Kft. között a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására, 2007. október 2. napján kötött megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2017. január 1. napjától 3.821.000,- Ft/hó összegre módosítja azzal, hogy az emelés önkormányzatokra jutó része 2.283.000,- Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.538.000,- Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert fenti megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal, ill. 2017. január 01-től folyamatos
Felelős: Vincze József polgármester