CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH181/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

183/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 111/2016. (XI. 22.). sz. határozati javaslatára – jóváhagyja a „Jegyzőkönyv és megállapodás víziközművek tulajdonjogi és számviteli nyilvántartás rendezéséről”, valamint annak 1-3. sz. mellékleteit.
A határozat folytatása a soron következő oldalon! A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Jegyzőkönyv és megállapodás víziközművek tulajdonjogi és számviteli nyilvántartás rendezéséről” aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. december 1.
Felelős: Vincze József polgármester