CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH184/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

184/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-a alapján – testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 115/2016. (XI. 22.). sz. határozati javaslatára – a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2017. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Kapja: belső ellenőr, pü vezető, intézményvezetők