CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH185/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az rendeletet alkotta:
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 16/2016. (XII. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

185/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta szabad pénzeszközeinek elhelyezését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 116/2016. (XI. 22.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül 200.000.000,- Ft összegben 6 hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárol a
A határozat folytatása a soron következő oldalon! Magyar Államkincstártól, valamint az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 181.000.000 Ft összegű támogatása önkormányzati költségvetési számlájára történő beérkezésekor szintén 6 hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárol 181.000.000,- Ft összegben a Magyar Államkincstártól.
Fentiek alapján a Kincstárjegy vásárlás és bevétel előirányzatát megemeli 381.000.000,- Ft-tal az Önkormányzat költségvetésében. Felhatalmazza a Polgármestert Kincstárjegy vásárlásával kapcsolatos intézkedések lebonyolítására.

Határidő: 2016. december
Felelős: Vincze József polgármester