CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH186/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

186/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 114/2016. (XI. 22.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy kerüljön sor települési szintű átfogó járdaprogram koncepciójának kidolgozása is, illetve a mindenkori költségvetésben a Képviselő-testület biztosítsa az ehhez szükséges forrást. Egyúttal egyetért, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerül sor.

Határidő: folyamatos, ill. a 2017. évi kgv. elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők