CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH187/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

187/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta MÁK kapcsolatos szakmai véleményét, mely alapján kinyilvánítja, hogy az önkormányzati konyhát önálló intézményként kívánja a továbbiakban működtetni. Ennek megfelelően és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §- a alapján a melléklet szerint jóváhagyja Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alapító Okiratát. Az alapító okirat hatálybalépése: 2017. január l.
A határozat folytatása a soron következő oldalon! A konyha, mint költségvetési szerv törzskönyvi bejegyzéséről és az önálló intézményként való továbbműködéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni kell.

Határidő: 2016. december 10. és folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Kapja: MÁK