CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-30 - KTH187/2016. (11. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

189/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester