CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-12-15 - KTH197/2016. (12. 15.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

197/2016. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monori Tankerületi Központtal (székhelye: 2200 Monor, Petőfi utca 27.) kötendő, az Önkormányzat tulajdonában álló iskolarész vagyonkezelésére vonatkozó szerződést és az általa működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást, mely alapján:
1./ a vagyonkezelésre vonatkozó szerződést a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2./ a működtetésre vonatkozó megállapodást a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
A testület felhatalmazza a polgármert a szerződés és a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: KLIK, ABÉVA KFT.