CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-12-15 - KTH198/2016. (12. 15.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

198/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és az alábbi átvezetést engedélyezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésében:
Az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokra 225.000 Ft + Áfa összegben az általános tartalék terhére az Opál-Ház felújításával kapcsolatos tervezői művezetési feladatok biztosítása érdekében.
Fenti módosítást a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni.

Határidő: 2016.
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: pénzügyi vezető