CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH010/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazat alapján úgy dönt, hogy a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainál a községi disznótor megrendezéséhez 400.000,- Ft-ot biztosít.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

0 10/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásainak kérése kapcsán – a programok megvalósítását támogatja és a benyújtott költségvetés alapján a megvalósításukhoz bruttó 1.060.000,- Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés terhére, – két fő továbbképzéséhez 130.000,- Ft-ot engedélyez.

Határidő: azonnal, illetve 2017. március 31.
Felelős: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató