CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH005/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

00 5/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete– a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Opál-ház felújítás során szükségessé váló tervezői művezetés 2017. évi költségvetés terhére történő fedezetének biztosítására tett javaslatot és jóváhagyja 450.000.- Ft+ÁFA összeg fedezetének biztosítását az önkormányzat 2017. évi költségvetésében:

Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: pénzügyi vezető