CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH003/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a (4) bekezdés e) pontja alapján 2017. január 01-től a Polgármester illetménye havi bruttó 597.500,- Ft, költségtérítése havi bruttó 148.800,- Ft.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

003/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester a Polgármester 2017. évi szabadságtervét megtárgyalta és az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2017.01.23-2017.01.29-ig 5 nap szabadság
2017.01.30-2017.02.12-ig 10 nap szabadság
2017.02.17-2017.02.24-ig 6 nap szabadság
2017.06.12-2017.06.23-ig 10 nap szabadság
2017.07.03-2017.07.09-ig 5 nap igazgatási szünet
2017.07.24-2017.07.30-ig 5 nap igazgatási szünet
2017.08.21.-2017.09.01-ig 10 nap szabadság
2017.10.30.-2017.11.07-ig 6 nap igazgatási szünet és szabadság
2017.12.27-2017.12.29-ig 3 nap igazgatási szünet

Határidő: 2017. év
Felelős: Vincze József polgármester