CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH004/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

004/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete– a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Opál-ház felújítás újabb műszaki ellenőri megbízás fedezetére tett javaslatot, és az alábbiakat hagyja jóvá az önkormányzat 2017. évi költségvetésében:
A Képviselő-testület a 101/2016. (VI.07.) számú határozatában az Opál-ház felújítás műszaki ellenőrzésére jóváhagyott 5.285.000.- Ft összegen felül bruttó 57.650.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2017. február 7-től a kivitelezés teljes körű befejezéséig a műszaki ellenőri feladatokkal megbízza a Cívium Kft-t 2.500.000.- Ft+ÁFA díjért.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: pénzügyi vezető