CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH007/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

007/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési kiadások fedezetére tett javaslatot és az alábbiról dönt: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei folyamatos működéséhez szükséges kiadások teljesítésére 2.500.000 Ft összegű fedezetet biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Kapja: pénzügyi vezető