CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH009/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

009/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési kiadások fedezetére tett javaslatot és az alábbiról dönt: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat alapján 1.200.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a 2017. évi költségvetésében a településközpont tanulmányterveit bíráló bizottság tagjainak díjazására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: pénzügyi vezető