CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH011/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

011/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázati felhívását és azon indulni kíván. A pályázatban a Szilágyi Erzsébet utca szilárd burkolattal való ellátására bruttó 42 576 172 Ft támogatást igényel, a szükséges 15 % önerőt, azaz 7.513.442 Ft-ot biztosítja az általános tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 20. Kapja: pénzügyi vezető