CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH012/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

012/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határoz, hogy orvos-lakás biztosítása céljából a Fő út 1/c-d. (728. hrsz ) lakást újítja fel. Felkéri a polgármestert a felújítási munkák előkészítésére. A 2017. évi költségvetés terhére bruttó 1.600.000 Ft-ot biztosít az előkészületi munkák költségeinek fedezésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. január 20. Kapja: pénzügyi vezető