CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2017-01-18 - KTH013/2017. (01. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

013/2017. (I. 18.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a települési adóról szóló 10/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan a Pest Megyei Kormányhivataltól PE/030/1644-1/2016. számon érkezett törvényességi felhívásban foglaltakat. A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, a települési adóról szóló rendeletét változatlan tartalommal hatályban tartja. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Pest Megyei Kormányhivatalt a törvényességi felhívásban megadott határidőig tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 3.