CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-05-11 - KTH092/2016. (05. 11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

092/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a 2016. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a Gyermekorvosi és Védőnői rendelő felújításával, energetikai korszerűsítésével és eszközbeszerzéssel. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt a költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester