CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-05-17 - KTH094/2016. (05. 17.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

094/2016. (V.17.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat előkészítése és írása, alátámasztó dokumentumok elkészítése a KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára (Rákóczi utcai és Szent István téri óvoda energetikai korszerűsítése)” tárgyú beszerzésre beérkezett ajánlatokat és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 65/2016.(V.17.) PJÜT határozatában foglalt javaslatot elfogadva az alábbi eredményt hirdeti ki:
Összességében legelőnyösebb árajánlat alapján:
1. Pro Regio Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) 2. M27 Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók B. út 105-113. 3. ANPAST Europroject Kft. (1122 Budapest, Maros u. 19-21.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a Pro Regio Nonprofit Kft-vel 1.940.000 Ft + áfa vállalkozói díjjal, az Ajánlati felhívásban szereplő fizetési feltételekkel. Amennyiben a Pro Regio Nonprofit Kft-vel a szerződéskötés meghiúsul, úgy a polgármester a 2. összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó M27 Absolvo Consulting Kft-vel jogosult szerződést kötni.

Határidő: azonnal
Felelős: Vincze József polgármester
Kapja: Pro Regio Nonprofit Kft.