CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-10-20 - PBH105/2015. (10. 20.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:

105/2015. (X.20.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő szántó területek haszonbérbe adását nyilvánosan hirdesse meg - a jogszabályi feltételek betartása mellett - együttesen minimum 180 000,- Ft /év díjfizetés mellett:

Helyrajzi szám Szántó terület (m2) 081/85 23502 081/86 13583 081/88 52316 081/89 1960 081/119 4999

Amennyiben érvényes ajánlat nem érkezik, úgy a jelenlegi bérlővel kíván szerződést kötni változatlan feltételek mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N002