CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-10-20 - PBH106/2015. (10. 20.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:

106/2015. (X.20.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése megnevezésű KEOP- 1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keresetében járművek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. rész tekintetében a nyertes ajánlat elfogadásához szükséges többlet anyagi fedezetet - 3 830 000Ft + áfa összeget - a csatorna bevételi számla terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N003