CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-10-20 - PBH108/2015. (10. 20.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:

108/2015. (X.20.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága – az ad-hoc bizottság jegyzőkönyve alapján - javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bölcsőde építés projekt előkészítésével, a pályázati dokumentáció összeállításával, a megalapozó dokumentumok elkészítésével a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17. ) 1.150.000 Ft +ÁFA ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N006