CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-11-17 - PBH119/2015. (11. 17.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:

119/2015. (XI.17.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az adópolitika területén az alábbi módosulásokat javasolja a képviselő-testületnek:
• iparűzési adó: alapellátásban résztvevő orvosok adómentességének biztosítása, mely alapján helyi adórendeletét ennek megfelelően módosítani kívánja.
Egyúttal kéri adóügyi szakember bevonásával tovább vizsgálni a Települési adó bevezetésének lehetőségét, melyről tájékoztatást kér.

Határidő: 2015. november 25.
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N005