CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-11-17 - PBH120/2015. (11. 17.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen 2 nem szavazat alapján javasolja a Beszerzési szabályzat IV.1.1. pontját kiegészíteni az alábbiakkal:

„Jelen szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi beszerzés esetén az eljárásra jogosult személy és szervezet a vonatkozó szabályok betartása mellett törekedni köteles a helyi adófizetésre kötelezett vállalkozó, vállalkozás előnyben részesítésére.”

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazat alapján felkéri a jegyzőt, hogy a fent elfogadott kitétel törvényességi vizsgálatát végeztesse el.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:

120/2015. (XI.17.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a beszerzési szabályzat tervezetét és a nagy mennyiségű módosítási javaslatra, valamint az igényelt törvényességi vizsgálatra való tekintettel azt egy későbbi időpontban újratárgyalja. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosító javaslatokat építse be a szabályzat tervezetébe és azt újra terjessze a Bizottság elé legkésőbb a 2016. évi költségvetési rendelet tárgyalásával egyidejűleg, akár annak mellékleteként.

Határidő: 2015. november 25.
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N006