CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-11-16 - TBH046/2015. (11. 16.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

46/2015. (XI.16.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta a húsbolt költözésének ügyét. A művelődési ház felújítása miatt a húsboltnak el kell költöznie jelenlegi helyéről, azonban fontosnak tartja, hogy a szolgáltatás folyamatosan biztosítva legyen a településen. A húsbolt tulajdonosával egyeztetve az önkormányzati ingatlanokból kizárólag a jelenlegi ADIDAS bolt helyét tartja alkalmasnak a húsbolt további üzemeltetésére, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzon olyan döntést, miszerint az ADIDAS bolt bérlőjével a 2016. május 31-én lejáró szerződés ne kerüljön meghosszabbításra, illetve a bérleti szerződés lejárat előtti közös megegyezéssel történő felbontása mellett biztosítson meghatározott ideig bérleti díj mentességet más önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségben.

Határidő: 2015.november 25.
Felelős: Zsin Géza elnök