CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-11-16 - TBH047/2015. (11. 16.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

47/2015. (XI.16.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta a közterület használata és az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól szóló rendelet-tervezetet és azt az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:
• az engedély érvényessége a meghosszabbítás lehetőségének biztosításával maximum l év legyen,
• a 48 órát meghaladó építési anyag, tüzelő stb. tárolása esetén a díj 100 Ft/m2 /nap összegben kerüljön meghatározásra,
• a díjtáblában az ingyenes tételek ne szerepeljenek,
• építési engedély alapján történő igénybevétel esetén l évig ingyenes, azon túl 500 Ft/m2 díjtétel kerüljön meghatározásra.

Határidő: 2015.november 25.
Felelős: Zsin Géza elnök
http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N001