CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-15 - TBH005/2016. (02. 15.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

005/2016. (II.15.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetését és javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a Kiadások oldalon szerepeljen a költségvetésben az Iskola dologi kiadásainak támogatása sor, melynek összegszerűségére a 2015. évi zárszámadáskor térjenek vissza.

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: bizottsági elnök


http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N001