CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-15 - TBH007/2016. (02. 15.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

007/2016. (II.15.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a bölcsőde helyének kiválasztása ügyében javasolja egy együttes bizottsági ülés, valamint a bizottsági ülés után egy rendkívüli testületi ülés összehívását. Az együttes bizottsági ülésre javasolják meghívni a szakértőket a civil szervezetek képviselőit is.

Határidő: 2016. március 15.
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N002