CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - PBH009/2016. (02. 16.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

009/2016. (II.16.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKépviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának (PJÜT) 2016. ÉVI MUNKATERVE

1.) Ülés időpontja: 2016. március 22.
Napirend:
1. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója 2. 2016. évi közbeszerzési terv véleményezése 3. Beszámoló az ABÉVA 2015. évi tevékenységéről 4. Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása
2.) Ülés időpontja: 2016. április 19.
Napirend:
1. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója 2. Civil szervezetek pályázatainak véleményezése 3. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának véleményezése 4. A 2015. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló véleményezése
3.) Ülés időpontja: 2016. június 21.
Napirend:
1. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója 2. 2016. évi költségvetés I. módosítása 3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolójának véleményezése 4. Beszámoló az ABÉVA 2016. I. negyedévi tevékenységéről
4.) Ülés időpontja: 2016. szeptember 20.
Napirend:
1. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója 2. Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 3. Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése 4. A 2016. évi költségvetés II. módosítása 5. Beszámoló az ABÉVA 2016. I. félévi tevékenységéről
5.) Ülés időpontja: 2016. október 18.
1. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója 2. A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek meghatározása
6.) Ülés időpontja: 2016. november 22.
Napirend:
1. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója 2. A 2016. évi költségvetés III. módosításának véleményezése 3. Tájékoztató az önkormányzat 3⁄4 éves gazdálkodásáról 4. 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények 5. A 2017. évi belső ellenőrzési terv véleményezése 6. Beszámoló az ABÉVA 2016. I. félévi tevékenységéről
7.) Ülés időpontja: 2016. december 7.
Napirend: 1. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója 2. Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet véleményezése
A bizottsági ülések időpontja: a testületi üléseket megelőző hét KEDD,
a kezdési időpont 17.00,
A munkatervben szereplő üléseken felül indokolt lehet rendkívüli ülések összehívása - különös tekintettel a Beszerzési Szabályzatban rögzített bizottsági hatáskör miatt - ezek időpontját a bizottság elnöke - a hivatallal egyeztetve - esetileg határozza meg.
Az ülések helye: főszabály szerint Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem Kivéve: Közmeghallgatás időpontjában annak helye szerinti ülés, amennyiben szükséges.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N001