CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - KBH011/2016. (02. 16.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

011/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadásra javasolja a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolóját.

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N003