CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - KBH012/2016. (02. 16.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága a Széchenyi István Általános Iskola kéréseit megtárgyalta és 7 igen szavazat alapján javasolja a 2016. évi költségvetésben – összeg meghatározása nélkül – szerepeltetni az alábbi tételeket:

- Az iskola mindennapos zavartalan működése érdekében dologi kiadásokra összeg
biztosítása - Új informatika terem kialakítása, felszerelése - 35 éves jubileumát ünneplő pedagógusok juttatása (4 havi alapbér 50 %-a) A fenti tételek összegszerű meghatározását a zárszámadás elfogadása után, a pénzmaradvány terhére javasolják biztosítani.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

012/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni: A 2016. évi költségvetésben – összeg meghatározása nélkül – javasolja szerepeltetni az alábbi tételeket:
- Az iskola mindennapos zavartalan működése érdekében dologi kiadásokra összeg
biztosítása - Új informatika terem kialakítása, felszerelése - 35 éves jubileumát ünneplő pedagógusok juttatása (4 havi alapbér 50 %-a) A fenti tételek összegszerű meghatározását a zárszámadás elfogadása után, a pénzmaradvány terhére javasolják biztosítani.

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N001