CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - KBH015/2016. (02. 16.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

015/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 2016. évi munkatervet és azt az alábbiak szerint fogadja el:

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbiak szerint fogadja el 2016. évi MUNKATERVÉT:
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság üléseit a Képviselő-testület ülését megelőző hét keddi napján 16 órakor tartja (a rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet). Amennyiben zárt ülés tartása is szükséges, arra a nyilvános ülés előtt 15.30 órakor kerül sor. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (de ettől eltérő helyszín is lehet).

2016. január 26.
• A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása
• A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének véleményezése
• Tájékoztató:
o a 2016. évi kulturális programokról,
o a Magyar Kultúra Napjáról,
o a Faluházi estékről.
o Művészeti Iskola beszámolója

2016. február 16.
• Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének véleményezése
• Beszámoló a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015-ös évéről
• Tájékoztató:
o a március 15-i ünnepség szervezéséről,
o egyéb aktuális feladatokról.

2016. március 22.
• Civilszervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése
• Helyi kitüntetések átadása időpontjának módosítása
• Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása (zárt ülés)

2016. április 19.
• Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése
• A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése
• Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolója
• Helyi kitüntetésre javaslattétel
• A 35 éves jubileumi jutalmazás szabályozása
• Tájékoztató:
o Gyermeknap megszervezése,
o Pedagógusnap megszervezése,
o Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés

2016. június 21.
• Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolójának véleményezése
• Helyi kitüntetésről szóló javaslat véleményezése
• Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkájáról
• Felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulók támogatási rendszerének áttekintése
• Tájékoztató:
• Augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatos feladatok o Falunapi rendezvénysorozat (búcsú, szüreti bál, pörkölt fesztivál stb.) o Búcsú előkészületei o Falunapok előkészületei

2016. szeptember 20.
• A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai – véleményezés
• Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól– véleményezés
• Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése
• Tájékoztató:

o Búcsú o Falunapok
o Szüreti bál o Idősek világnapja
o Október 23-i ünnepség előkészületeiről

2016. október 18.
• A felújított művelődési ház átadási ünnepségének és jubileumi év szervezési munkáinak előkészítése
• Október 23-i ünnepség megszervezése
• Idősek napja megszervezése
2016. november 22.
• Tájékoztató:

o Mikulásnapi előkészületek
o Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.) o Karácsonyi gála

Határidő: folyamatos
Felelős: Szántó Erzsébet elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N005